Lundbergs Forskningsstiftelse delar ut 5 miljoner kronor till njurforskningen

Lundbergs Forskningsstiftelse; Anders Klein, Olle Larkö, Christina Backman, Gunilla Westergen-Thorsson, John Vivstam

Årets anslag uppgår till 37 miljoner kronor och fördelas på 14 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar – cancer, njursjukdomar och ortopedi. Elin Esbjörner och Michael Olausson är två forskare som får anslag till njurforskning.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med drygt 950 miljoner kronor. I år hade Lundbergs Forskningsstiftelse 43 ansökningar att ta ställning till på styrelsemötet nyligen. Årets anslag har fördelats på forsknings­projekt med fokus bland annat på leukemi, njursvikt, spridd cancersjukdom och frakturer. Stiftelsen prioriterar ansökningar som gäller inköp av teknisk forskningsutrustning och geografiskt är de till allra största delen relaterade till Göteborg, Lund och Stockholm.

”Vi gläder oss över att det inkommit så  många bra ansökningar med hög kvalitet och att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt”, kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Genomgående teman är behandling med målsökande terapier, AI där apparatur kan känna igen strukturer och utrustning för att kunna studera transplantationsresultat av njurar. Stiftelsens stöd är särskilt viktigt eftersom det ofta är svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning,” säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Anslagens fördelning mellan de olika disciplinerna återspeglar ansökningarna; 16,4 miljoner kronor till cancer, 15,7 miljoner kronor till ortopedi och 5 miljoner kronor till njursjukdomar. 


2021 års mottagare av bidrag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse inom området njursjukdomar:

•Elin Esbjörner, RNA- läkemedelstransportörer för framtida behandlingar av njursvikt
2 000 000 kr, Chalmers tekniska högskola

•Michael Olausson, Utrustning för att kunna studera hur man kan förbättra transplantationsresultat 
3 000 000 kr, Göteborgs universitet

Av: Ulrika Efthamre

Källa: Lundbergs Forskningsstiftelse

Foto: Annika Söderpalm