Samband mellan njursvikt och tarmens mikroorganismer

Professor Fredrik Bäckhed forskar på att få mer kunskap om tarmbakteriernas roll vid folksjukdomar som njursvikt, diabetes och fetma. Ett anslag om 3,5 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse används till avancerad teknik som möjliggör analyser av cellernas energiproduktion.

Såväl fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdom som njursvikt präglas av förändrad ämnesomsättning. Dessutom hänger sjukdomarna ihop – patienter med en av dessa folksjukdomar löper stor risk att drabbas av ytterligare en. Fetma är till exempel förknippat med typ 2-diabetes som i sin tur ofta medför hjärtkärlsjukdom och njursvikt. Men forskarna vet ännu inte hur sambanden ser ut. Fredrik Bäckhed, professor vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska sjukhuset och akademin, tror att tarmmiljön påverkar. Han vill ta reda på mer om hur tarmens mikroorganismer påverkar kroppen i övrigt.
– Alla med fetma får inte typ 2-diabetes och alla med typ 2-diabetes får inte njursvikt. Vi vet inte varför det är så. Jag tror det kan ha att göra med miljön i tarmen. Vad tarmbakterierna får att äta påverkar deras ämnesomsättning och vilka molekyler de producerar, säger Fredrik Bäckhed.

Tarmbakteriernas meny påverkar blodsockernivån
Det är konstaterat att blodsockret sjunker i samband med magsäcksoperationer som görs i viktminskande syfte. Sänkningen kommer redan efter ett par dagar, alltså långt innan personen hunnit gå ner i vikt. Vid en magsäcksoperation kopplas delar av magsäcken bort, vilket gör att maten passerar snabbare genom magtarmkanalen och är mer osmält när den når tarmen. I och med det förändras menyn för tarmbakterierna och därmed deras ämnesomsättning.

Nu vill Fredrik Bäckheds forskargrupp ta reda på vilka ämnen tarmens mikroorganismer producerar hos någon med typ 2-diabetes och som har gjort en magsäcksoperation. Dessutom vilka ämnen mikroorganismerna producerar hos någon som gjort samma typ av operation men som inte har typ 2-diabetes.

I försök med möss har man hittat en direkt koppling mellan tarmbakteriernas aktivitet och blodsockerregleringen. Fredrik Bäckhed tror att produkter från bakteriernas ämnesomsättning påverkar mitokondrierna i tarmslemhinnans celler. Mitokondrierna är cellens energifabrik och hur väl näring tas om hand och utnyttjas för energiproduktion i tarmcellerna har stor effekt på hela ämnesomsättningen.

Analyserar tarmcellernas energiproduktion
Tack vare ett anslag från Lundbergstiftelsen kan forskarna nu analysera just energiproduktionen.
-Vi har kunnat köpa in en så kallad Seahorse, en maskin som gör att vi kan se hur effektivt mitokondrierna producerar energi ur näringen de får och hur energiproduktionen påverkas av olika ämnen, säger Fredrik Bäckhed.

Anslaget har också använts till inköp av ett avancerat mikroskop, ett fluorescensmikroskop, som ger stor mängd information om de prover som studeras.

Källa: Lundbergs Forskningsstiftelse

Foto: Lundbergs Forskningsstiftelse