Sök stipendium från Lundbergs Forskningsstiftelse!

Sök stipendium för forskning inom njursjukdomar från Lundbergs Forskningsstiftelse!

15 juni är sista ansökningsdag för 2023 års anslag.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttar forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Sedan 1982 då stiftelsen grundades har
sammanlagt 1 014 miljoner kronor delats ut till svensk forskning och sjukvård. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning och apparatur. 15 juni är sista ansökningsdag för 2023 års anslag.

2022 delade Lundbergs Forskningsstiftelse ut 49 miljoner kronor till 17 olika forskningsprojekt. I mitten av juni går tiden ut för att ansöka om bidrag för år 2023. Besked om vilka forskare som får anslag 2023 lämnas vid månadsskiftet september-oktober.

”Det är ofta svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning. Därför är stiftelsens bidrag till svensk forskning och sjukvård så viktiga. Vi ser fram att ta del av årets ansökningar. Det brukar vara gott om angelägna projekt”, säger Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sitt säte i Göteborg. Den grundades 1982 av IngaBritt Lundberg till minne av hennes make, grosshandlare Arne Lundberg. Stiftelsens ändamål är att ”främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi”.

Information om ansökan finns på Lundbergsstiftelsens hemsida.

Tre forskare som fick anslag 2022:

Alexandra Stubelius, medicine doktor, Chalmers Tekniska Högskola, 2 600 000 kr (ortopedi)
I dagsläget saknas effektiv behandling av artros. Alexandra Stubelius arbetar med att utveckla nanomediciner som har förmåga att transportera aktiva läkemedelsingredienser in i vävnad som traditionella läkemedel inte når in i, som till exempel brosk som drabbas av artros. Anslaget går till inköp av en flödescytometer.

Stefan Hansson, professor, Lunds universitet, 5 100 000 kr (njursjukdomar)
Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) medför ofta skador på njurarna. Stefan Hansson med flera forskare upptäckte för tio år sedan ett protein som har förmåga att återställa skadorna på njurar och moderkaka. Nu pågår utveckling av läkemedel som kan komma att användas för att förebygga och behandla både njurskador och preeklampsi. Anslaget går till ett TEM-mikroskop. Läs mer här:

Volkan Sayin, forskargruppsledare, Göteborgs universitet, 3 000 000 kr (cancer)
Volkan Sayin forskar om lungcancer och arbetar med att utveckla individanpassad precisionsmedicin. Han och hans forskargrupp har nyligen upptäckt att åldern har stor betydelse för lungcancerns utveckling och därmed för hur den bör behandlas. Han studerar också om det är möjligt att använda individanpassade dieter som del i behandlingen.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Magnus Gotander/ Lundbergs Forskningsstiftelse