ledarskap

Arbetsglädje i fokus på Dialäsens Chefsdagar

Hur man kan skapa en attraktiv arbetsplats och attrahera nya medarbetare var huvudtema när Dialäsen arrangerade nätverksträffen Chefsdagarna i slutet på januari. Christina Stielli, föreläsare, beteendevetare…


Ny föreläsare på Dialäsens Chefsdagar!

Myndigheten Vårdanalys har utrett hur regeringen och myndigheter kan arbeta för att stärka ledarskapet i hälsa- och sjukvården. Utredare Isabelle Carnlöf kommer till Dialäsens Chefsdagar…