Arbetsglädje i fokus på Dialäsens Chefsdagar

Hur man kan skapa en attraktiv arbetsplats och attrahera nya medarbetare var huvudtema när Dialäsen arrangerade nätverksträffen Chefsdagarna i slutet på januari.

Christina Stielli, föreläsare, beteendevetare och expert på ledarskap och välmående inledde nätverksdagarna på Elite Palace Hotel i Stockholm. Christina som utsetts till årets talare 2015 och 2016 är också ett känt ansikte från TV 4:s morgonsoffa. Under Dialäsens Chefsdagar förklarade hon varför just arbetsglädje är nyckeln till att bli en attraktiv arbetsplats.

-Ansvaret för att känna glädje på jobbet ligger hos individen säger Christina Stielli.

56 deltagare från hele Sverige kom för att bland annat lyssna på Christina Stielli.

Stielli menar att vårt välmående till 50 procent beror på arv, gener och miljö. Att tio procent beror på påverkan utifrån som exempelvis belöning på arbetsplatsen, resor och nöjen. Men att 40 procent härrör från våra egna tankar.

Det går alltså att träna sig själv till att bli gladare på jobbet.  För att en hel arbetsgrupp ska må bra finns tre vetenskapligt bevisade metoder enligt Christina.

-Att införa gnällfria zoner är ett utmärkt sätt träna upp det positiva, säger Christina.

Ett annat knep är att införa en komplimangvägg som innebär att alla medarbetare sätter upp lappar med komplimanger till varandra. Att införa en obligatorisk fika där alla medarbetare får redogöra för vad de gjort bra under veckan är en annan vetenskaplig underbyggd metod för att skapa glädje på jobbet.

Leg.Psykolog Sara Ingvarsson talade om hur man kan arbeta tillsammans med medarbetarna så att de stannar på sina jobb.

Om hur man kan arbeta mer med sina medarbetare för att få dem att stanna på sina jobb talade Sara Ingvarsson, leg. Psykolog och författare till boken ”Lägg ner ledarskapet!”.

Marie Blom och Annika Ralston från Fresenius Medical Care.

Annika Ralston och Marie Blom från Fresenius Medical Care berättade om hur utbildning kan skapa hälsoekonomi i en organisation och visade en ny e-plattform för utbildning för dialyssköterskor. Och Anna-Karin Larsson och Carina Flodman berättade om hur de använt sig av FLC ( Fresenius Learning Center) på kliniker och avdelningar i Värmland.

Deltagare från hela landet kom till Chefsdagarna på Elite Stockholm Hotel.

STÖD FRÅN REGERINGEN

Myndigheten Vårdanalys har fått  i uppdrag av regeringen att se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen och regionerna i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården.

Till Chefsdagarna kom utredaren Isabelle Carnlöf och presenterade resultaten.

Isabelle Carnlöf från Vårdanalys var på plats.
Anki Ryman och Magdalena Ivarsson från SNSF.

SNSF, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening ledde ett diskussionspass om hur man kan göra sin arbetsplats mer attraktiv och dagarna avslutades med diskussioner om hur man kan förvandla problem till konstruktiva lösningar på arbetsplatsen under ledning av leg. Psykolog Mattias Klawitter.

Boris Magnusson från itACiH var på plats.Andra sponsorer var BBraun och Transcutan.

Av Ulrika Efthamre

Foto Pierre Hultman

FAKTA: Inspiration på Dialäsens chefsdagar

Dialäsens chefsdagar är en mötesplats för sjuksköterskor inom SNSF med chefsansvar eller arbetsledande funktion inom njurmedicin i Sverige. På chefsdagarna kan du räkna med inspiration, föreläsningar om verktyg för en bättre chefsvardag och möjlighet att nätverka med andra chefer och kollegor. Dialäsens chefsdagar hålls nästa gång 2021.