kronisk njursjukdom

Lovande forskning om kronisk avstötning

Fyra av tio som får en ny njure förlorar den inom tio år. Kronisk avstötning är den vanligaste orsaken till transplantat­förlust på lång sikt. Pågående…
Nya blodförtunnande möjligt alternativ för njursjuka

Patienter med avancerad kronisk njursjukdom eller dialysbehandling blir oftast förbisedda i läkemedelsstudier. Nya blodförtunnande, s.k. DOAK, skulle kunna vara ett attraktivt alternativ till den traditionella…


Ny rapport visar ökad överlevnad

Fler med kronisk njursjukdom lever längre. Såväl dialyspatienter som transplanterade. Därtill måste allt färre börja i njurersättande behandling. I snitt tre personer om dagen i Sverige…


Riktlinjer för aktivitet och levnadsvanor för njursjuka

Levnadsvanor är ett nyckelområde för folkhälsan ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Nyligen publicerades det Nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (2022),…
Digital utbildning blev succé efter pandemin

Att utbildning är en av nycklarna till en fungerande donationsverksamhet har länge varit känt. Personal som deltar under en donationsprocess behöver grundläggande kunskaper i hur…


Gruppträning ger flera fördelar vid njursjukdom

Efter en satsning på njursjukvården har den fysioterapeutiska verksamheten på Skånes universitetssjukhus i Lund fått möjlighet att erbjuda gruppträning till patienter med kronisk njursjukdom. Gruppträning…