GelinstiftelsenDags för Nationella Njurkonferensen 2023

Reservera 20- 21 oktober för Nationella Njurkonferensen Efter uppehåll på grund av pandemin kommer åter konferensen att arrangeras för trettonde gången i Wallenberg konferenscenter i…


GelinStiftelsen utlyser en miljon i forskningsbidrag!

GelinStiftelsen har utlyst en miljon kronor för forskning om njurersättande behandling, företrädesvis till projekt som rör njurtransplantationer. Ansökningsformulär finns på www.gelinstiftelsen.se Senaste ansökningsdag den 30 april 2023….