400 000 kronor till forskning om njurtransplantationer 

Annette Lennerling, Alexandra Nowak och Jan Holgersson.

GelinStiftelsen delar ut bidrag till forskning som rör njurersättande behandling, i första hand till forskning som rör njurtransplantationer. Nyligen beslutade GelinStiftelsens styrelse att dela ut 400 000 kronor till tre forskningsprojekt:

200 000 kronor till Jan Holgersson, professor vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet för ett projekt med titeln; ”Donatorreaktiva minnes B-celler som en markör för risk vid transplantation”

Syftet med projektet är att utveckla ett test för att undersöka minnes B-celler hos patienter som väntar på njurtransplantation för att kunna göra en säkrare riskbedömning hos den grupp av patienter som saknar HLA-antikroppar i blod.

100 000 till Alexandra Nowak. specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm för ett projekt med titeln; ”Protonpumpshämmares effekt på tarmflora och infektioner hos njurtransplanterade”. 

Det finns publicerade data som visar ett samband med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och infektioner vid användning av vanliga läkemedel mot halsbränna, sk protonpumpshämmare (PPI). Cirka 50% av alla njurtransplanterade har fått PPI ordinerat. Syftet med projektet är att undersöka riskerna hos njurtransplanterade att drabbas av komplikationer som orsakas av PPI.

100 000 kronor till Annette Lennerling, docent och legitimerad sjuksköterska vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för ett projekt med titeln; ”En intervjustudie om att vara ung vuxen och organtransplanterad”.

Syftet med projektet är att undersöka hur unga vuxna i åldern 16 – 25 år upplever och hanterar att vara ung vuxen och organtransplanterad i övergången till vuxenlivet. Metoden är en kvalitativ intervjustudie. Studien ska bidra till att öka kunskapen om de unga vuxnas behov och ge hälso- och sjukvården möjligheten att förbättra vården, minska risken för allvarliga komplikationer och därmed förbättra livskvaliteten för denna utsatta grupp.

Av Ulrika Efthamre

Källa : Gelinstiftelsen

Foto: Gelinstiftelsen