600 000 kr från GelinStiftelsen till forskning om transplantationer

Maria Svensson Eriksson och John Söfteland var två av forskarna som får bidrag från GelinStiftelsen.

GelinStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet. I år får fyra forskare dela på 600 000 kronor vars forskning berör njurtransplantationer.

Coronapandemin har inneburit att flera nya forskningsprojekt initierats inom detta område. GelinStiftelsen har därför under två år prioriterat forskningsprojekt som handlar om organtransplanterade och covid-19.

Avstötningsmekanismer och organbrist är fortfarande svårlösta problem. Kronisk avstötning är inte ovanligt och en orsak som leder till att transplanterade njurar förloras efter några år.

– Vi är mycket glada att GelinStiftelsen i år kan bidra till finansieringen av ett unikt forskningsprojekt som bedrivs i Göteborg som kan bidra till att lösa detta problem säger Håkan Hedman, ordförande i GelinStiftelsen. 

Sedan flera har GelinStiftelsen gett stöd till ett projekt som innebär att njurar kan tillvaratas upp till fyra timmar efter ett hjärtstopp och sedan transplanteras. Djurexperimentella studier har hittills visat lovvärda resultat. I framtiden kan det innebära att fler njursjuka får chans till en transplantation.

GelinStiftelsen grundades 1981 och har sitt namn efter Lars-Erik Gelin (1920 – 1980) som var professor i transplantationskirurgi och den som inledde transplantationsverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset redan 1965. Genom hans entusiasm och forskningsinsatser blev Sahlgrenskas transplantationsklinik en av de internationellt ledande och är fortfarande den största i Sverige.

Deepti Antony och Seema Baid-Agrawal får bidrag från GelinStiftelsen.

Den 9 september i år beslutade GelinStiftelsen att dela ut 600 000 kronor till följande forskare och projekt:

100 000 krMaria Svensson Eriksson, professor, Uppsala universitetGraviditeter samt effekter på njurfunktion hos njurdonatorer
200 000 krJohn Söfteland, medicine doktor, Sahlgrenska Akademin, GöteborgCOVID-19 hos njurtransplanterade-
150 000 krSeema Baid-Agrawal, docent, Sahlgrenska Akademin, GöteborgBehandling av kronisk antikroppsmedierad avstötning hos njurtransplanterade
150 000 krDeepti Antony, forskarstudent, Sahlgrenska Akademin, GöteborgNekroptos och ferroptos i uDCD-organ (Del i projekt om donation av njurar från hjärtdöda donatorer.)

Källa och foto: Gelinstiftelsen