Svenska Accessmötet sänder nytt webinar

Svenska Accessmötet 2024 blir framskjutet till 2025. Men redan nu kan du få ny kunskap, inspiration och diskussioner. Torsdag 8 februari är det dags för årets första webbinar,  kl. 14.30-16.00.

Temat är: Buttonholetekniken – infektioner och champagnekorkar. På schemat finns föreläsningar av sjuksköterska, njurmedicinare och kärlkirurg.Avslutningsvis blir det en multidisciplinär diskussion och går igenom utvalda frågor via en ”expertpanel” bestående av medlemmar från programkommittén. Mejla dina frågor, gärna i förväg till: webbinaraccess2024@gmail.comLänk till webbinariet finnas på hemsidan https://ki.se/samverkan/webinar-torsdag-82-2024-kl-1430-1600Deltagandet är kostnadsfritt. Accessmötet 2024 blir framskjutet till 2025 – se mer information på hemsidan  https://ki.se/samverkan/svenska-accessmotet-17-18-oktober-2024.

Källa: Svenska Accessmötet