Sök forskningsstipendium om hjärt-kärlsjukdom hos njursjuka patienter!

 AstraZeneca och Svensk Njurmedicinsk Förening välkomnar både äldre etablerade och yngre forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium.

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området hjärt-kärlsjukdom hos njurpatienter. Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 80 000 kronor.

Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området. Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomför barhet. Man får max söka anslag två gånger för samma projekt. Beviljat medel ska redovisas vid ny ansökan eller inom 18 månader.

Stipendiater förväntas presentera en vetenskaplig rapport och en ekonomisk redovisning senast sex månader efter det att projektet har avslutats.

Var vänlig besök njurmed.se/forskning-anslag/ och hämta din ansökningsblankett. Deadline för ansökan 15 oktober 2020.

Bedömning av ansökningar sker av en oberoende kommitté utsedd av Svensk Njurmedicinsk Förening.

Kontaktperson AstraZeneca: Mats Lindblad Medical Advisor. Tel: 0702683242 eller mats.lindblad@astrazeneca.com

 Kontaktperson svensk njurmedicinsk förening Tora Almquist, vetenskaplig sekreterare tora.almquist@sll.se