Rekordår för hjärttransplantationer i Skåne

2021 blev ett rekordår när det gäller antalet hjärttransplantationer på Skånes universitetssjukhus. Inom thoraxkirurgin i Lund utfördes fler hjärttransplantationer än någonsin tidigare, 36 stycken, vilket är flest i Skandinavien.

Hjärttransplantationer på vuxna utförs i Sverige på Skånes universitetssjukhus i Lund och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
En förklaring till att 2021 blev ett rekordår för Skånes universitetssjukhus kan vara hur donerade hjärtan fördelas i landet. Det pågår ett projekt som syftar till att skapa en nationell väntelista för hjärttransplantation i Sverige för att få en mer jämlik vård i landet. 
– Det har skett en förändring inom hjärttransplantationsverksamheten i Sverige som innebär att patienter som det kan vara svårt att hitta matchande organ till på grund av immunologiska faktorer, nu prioriteras nationellt. Dessutom matchas yngre donatorer i första hand med yngre mottagare nationellt. Det kan vara så att fler patienter på vår väntelista 2021 kunde matchas nationellt mot donerade hjärtan och därmed bli transplanterade hos oss, säger Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Rekordmånga organdonationer
2021 var även ett rekordår i Sverige för organdonationer. Det kan också kan ha varit en bidragande faktor men Johan Nilsson förklarar att sambandet inte är självklart. 
– Ju fler donatorer vi har desto fler hjärtan kan bli aktuella för transplantation men ett rekordår för organdonationer behöver inte innebära rekordår för hjärttransplantationer. Det kan till exempel bero på att donatorerna är äldre, då kan vi inte alltid använda hjärtat. Ju äldre donatorn är desto större är risken för senare komplikationer och därför blir det i praktiken en övre gräns kring 70 år.

Fakta: Hjärttransplantationer

  • Hjärttransplantationer på vuxna utförs på Skånes universitetssjukhus i Lund och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
  • Antal hjärttransplantationer 2021
    Sverige: 66 (36 på Skånes universitetssjukhus och 30 på Sahlgrenska)
    Danmark: 24
    Norge: 23
    Finland: 22  

Av Ulrika Efthamre

Foto & Källa Region Skåne