Regeringen har lagt fram uppdaterad lagrådsremiss om organdonation

Peter Carstedt, grundare av MOD.

I slutet på september lade regeringen fram ett justerat och uppdaterat utkast till lagrådsremiss som ligger i linje med professionens expertis

Regeringen föreslår att individens inställning till organdonation ska få en mer central roll och respekteras i högre utsträckning, vilket kommer öka antalet donatorer i Sverige. Lagen kan komma att träda i kraft redan sommaren 2022.
 
-Dagens besked från regeringen är mycket välkommet, och en seger för att säkerställa jämlik sjukvård och ger professionen ett tydligt och rättssäkert regerverk. Genom att individens ja till donation är central i den nya lagstiftningen stärks dessutom individens autonomi, vilket är otroligt viktigt. Denna justering kommer kunna leda till att ännu fler kommer få möjlighet att donera organ i Sverige, vilket också kommer rädda fler liv.” säger Peter Carstedt grundare av MOD – Mer Organdonation.

Tidsplanen för det kommande året ser ut som följande:
24 September – regeringen lade fram uppdaterad proposition 
September – årsskiftet 2021/2022 – Ny remissrunda 
Början 2022 – propositionen läggs fram till riksdagen 
Våren 2022 – Votering i riksdagen
Sommaren 2022 – Lagen träder i kraft

Källa: MOD- Mer Organdonation