Promenadgrupp ger hälsovinster och ökad träningsglädje

Anna Blom, Tina Härström, Bo Persson, Nathalie Soares, Martin Lindell, Magnus Viderström och fysioterapeuten Mia Trondsen promenerar i Pildammsparken i Malmö ett par gånger i veckan för såväl fysisk som mental hälsa.

Promenaden är en skonsam motionsform som har många fördelar och som kan utföras nästan var som helst. Den kan utföras på egen hand eller tillsammans med någon. 

Det behöver inte ens gå åt tid till att byta om. Det finns givetvis begränsningar och de kan vara såväl fysiska som mentala. Det handlar om att försöka vara så aktiv som tillståndet tillåter och se möjligheter i stället för hinder.  En begränsning kan vara våra vanor. Vi är alla vanemänniskor.  Är man inte van att promenera är det lättare att bli sittandes i soffan. En inre föreställning om att inte ha tid att promenera är en annan begränsning att övervinna. Även en kort promenad är bättre än att inte promenera alls. Genom att komma igång med regelbundna promenader följer många hälsovinster. Balansförmågan förbättras, muskulatur och skelett stärks och rörligheten bibehålls. Att man dessutom gör av med stresshormon och blir gladare är ju bara härligt!

Promenadgrupp i Malmö

Två gånger i veckan erbjuds patienterna på dialysen i Malmö att delta i klinikens promenadgrupp på en promenad utomhus i Pildammsparken. Det är alltid två fysioterapeuter med, vilket gör att tempot kan anpassas så att alla som vill kan vara med. Även sträckan anpassas beroende på deltagarna. En bieffekt av träning med promenadgruppen är den sociala delen. Skratten är många även om antalet deltagare är varierande för varje vecka. Här delas gladeligen filmtips, reseäventyr, historie- och kulturkunskaper. Vi kan även tillsammans följa djur- och fågelliv och naturens skiftningar. Det handlar om att tillsammans uppleva glädjen i att röra på sig, att övervinna eventuell rörelserädsla och bli varse att det inte behöver vara så krångligt att träna. Att för en stund träffas på detta sätt, såväl vårdgivare som medpatienter, är en förmån. Förtroendet sinsemellan stärks och tillsammans främjar vi alla vår hälsa. 

Mia Trondsen, Fysioterapeuterna

Foto: Lina Arvidsson

Bildtext: Anna Blom Tina Härström , Bo Persson, Nathalie Soares, Martin Lindell, Magnus Viderström och fysioterapeuten Mia Trondsen promenerar i Pildammsparken i Malmö ett par gånger i veckan för såväl fysisk som mental hälsa.

Det behöver inte ens gå åt tid till att byta om. Det finns givetvis begränsningar och de kan vara såväl fysiska som mentala. Det handlar om att försöka vara så aktiv som tillståndet tillåter och se möjligheter i stället för hinder.  En begränsning kan vara våra vanor. Vi är alla vanemänniskor.  Är man inte van att promenera är det lättare att bli sittandes i soffan. En inre föreställning om att inte ha tid att promenera är en annan begränsning att övervinna. Även en kort promenad är bättre än att inte promenera alls. Genom att komma igång med regelbundna promenader följer många hälsovinster. Balansförmågan förbättras, muskulatur och skelett stärks och rörligheten bibehålls. Att man dessutom gör av med stresshormon och blir gladare är ju bara härligt!

Promenadgrupp i Malmö

Två gånger i veckan erbjuds patienterna på dialysen i Malmö att delta i klinikens promenadgrupp på en promenad utomhus i Pildammsparken. Det är alltid två fysioterapeuter med, vilket gör att tempot kan anpassas så att alla som vill kan vara med. Även sträckan anpassas beroende på deltagarna. En bieffekt av träning med promenadgruppen är den sociala delen. Skratten är många även om antalet deltagare är varierande för varje vecka. Här delas gladeligen filmtips, reseäventyr, historie- och kulturkunskaper. Vi kan även tillsammans följa djur- och fågelliv och naturens skiftningar. Det handlar om att tillsammans uppleva glädjen i att röra på sig, att övervinna eventuell rörelserädsla och bli varse att det inte behöver vara så krångligt att träna. Att för en stund träffas på detta sätt, såväl vårdgivare som medpatienter, är en förmån. Förtroendet sinsemellan stärks och tillsammans främjar vi alla vår hälsa. 

Mia Trondsen, Fysioterapeuterna

Foto: Lina Arvidsson