Nya rön visar att metformin kan förhindra hjärtsjukdom

Metformin är det äldsta och fortfarande mest använda läkemedlet vid typ 2-diabetes. Ursprungligen mot för höga blodsockervärden men ju mer forskning som görs om metformin desto fler goda effekter upptäcks. Nya rön visar att risken för ett återfall i akut hjärt- kärlsjukdom dramatiskt minskar om patienten behandlas med metformin.

Personer med typ 2-diabetes löper en större risk att drabbas av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Hjärt- lungfonden är risken för hjärtinfarkt två till tre gånger högre hos diabetiker, både för typ 2 och typ 1. 
Förutom den från början förhöjda risken vid diabetes är ett återinsjuknande vanligare, att få en andra, eller fler, hjärtinfarkter eller stroke.
Nu visar en kartläggning som japanska forskare har gjort att de typ 2-diabetiker som under den akuta fasen och vid det första tillfället behandlas med diabetesmedlet metformin har ett mycket lägre återinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom.

Tydligt resultat

– Patienter med typ 2-diabetes drabbas oftare av återinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom jämfört med de som inte har diabetes. Däremot har inte den aktuella blodsockernivån vid intagningen på sjukhuset någon inverkan på ett senare återinsjuknande, säger Tadashi Takeuchi, forskare vid Keiouniversitetet i Tokyo i en intervju i Science Daily.
I forskargruppens undersökning ingick 569 patienter som nyligen drabbats av hjärt- kärlsjukdom. 198 av dem hade typ 2-diabetes. Patienterna följdes i medeltal i drygt fyra år. Syftet var att studera antalet återinsjuknanden i hjärt- kärlsjukdom. Frågorna gällde sambandet mellan typ 2-diabetes, olika diabetesläkemedel och återinsjuknande.
Var tredje diabetespatient tog metformin och resultatet i uppföljningen var tydligt. Metformin var det mest effektiva läkemedlet för att förhindra nya hjärtinfarkter eller stroke. Medlet var förenat med en 77-procentig minskning av nya hjärtinfarkter och stroke jämfört med de andra diabetesmedlen.

Lägre dödlighet

Den japanska studien är långt ifrån ensam om att analysera utfallet av bruk av metformin och hjärt- kärlsjukdom.
I  en annan metaanalys ingick 16 studier med sammanlagt långt fler än en miljon deltagare. 700 000 av dem hade behandling med metformin.
Siffrorna är inte desamma som i den japanska studien men lika övertygande. Bland de som använde metformin var dödligheten 56 procent lägre och nyinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom 27 procent lägre.

 Källa: Journal of Diabetes and its Complications Recurrent cardiovascular events in patients with newly diagnosed acute coronary syndrome: Influence of diabetes and its management with medication 

Källa: Diabetesportalen 
Foto: Freepik.com