Första robotassisterade njurtransplantationen

Royal Free Hospital har blivit en av de första sjukhusen att genomföra en njurtransplantation med hjälp av en kirurgisk robot.

Royal Free är ett av de första sjukhusen i Storbritannien för att utföra en njurtransplantation med hjälp av en kirurgisk robot. Två patienter blev njurtransplanterade i slutet av år 2016 av en robot som hittills använts för njurcancerkirurgi.

Vid robotkirurgi transplanteras den donerade njuren in i mottagande patient med hjälp av titthålskirurgi. De fjärrstyrda instrumenten har en större räckvidd av rörelser än den mänskliga handen, vilket ger möjlighet att utföra operationen med mer precision.

Patienten får ett mycket mindre operationssår jämfört med en traditionell öppen njurtransplantation vilket innebär lägre risk för sårkomplikationer, såsom infektion som är en särskild risk för transplantationspatienter eftersom de måste ta immunhämmande läkemedel efter transplantationen.

Mindre snitt innebär också mindre blodförlust och mindre smärta och patienten kan snabbare återhämta sig. I framtiden är förhoppningen att denna teknik kan användas för överviktiga patienter som annars inte skulle ha varit lämpliga för en öppen njurtransplantation.

Läs mer om den första robotassiterande njurtransplantationen här!