Ny studie om Borgskalan vid balansträning


Vid ERA-EDTA*-kogressen i Budapest i juni presenterade Philippa Svensson, doktorand inom fysioterapi och njurmedicin, sitt abstract “The Borg RPE-scale to prescribe and monitor balance training in patients with chronic kidney disease”.

Forskning kring träning hos patienter med kronisk njursvikt har gått framåt de senaste åren men är fortfarande ett relativt outforskat område, speciellt hos patienter som inte ännu nått dialysbehov.

Vid den 56:e ERA-EDTA*-kogressen i Budapest, Ungern i början av juni presenterade Philippa Svensson, doktorand inom fysioterapi och njurmedicin, sitt abstract “The Borg RPE-scale to prescribe and monitor balance training in patients with chronic kidney disease”.

Årets kongress genomsyrades av nyckelorden ”Precision Nephrology” och skulle summera vad vi vet, vad vi tror vi vet och vad vi behöver veta för att nå det slutgiltiga målet:att ge bästa möjliga njursjukvård till patienterna. Det var under programpunkten ”Rehabilitation and physical exercise in CKD” Philippa Svensson presenterade sitt abstract “The Borg RPE-scale to prescribe and monitor balance training in patients with chronic kidney disease”. Studien baseras på data från RENEXC-studien, som är en av de största träningsstudierna för patienter med njursvikt innan dialysstadiet. 

Tränade balansträning

I RENEXC-studien randomiserades 151 patienter vid Skånes Universitetssjukhus i Lund att under 12 månaders tid träna antingen balans eller styrketräning. Båda grupperna skulle kombinera träningen med konditionsträning. Som forskningssjukgymnast utförde Philippa bland annat de fysioterapeutiska bedömningarna av deltagarnas fysiska förmåga och utformade de individuella träningsprogrammen som varje deltagare följde under studien.  Presentationen under kongressen i Budapest handlade om hennes första delstudie i doktorsavhandlingen. Den fokuserar på gruppen i RENEXC-studien som tränade balansträning.

Vid förskrivning av träning utgår fysioterapeuten från typ av träning, hur ofta träningen ska ske, hur länge träningen ska ske, och med vilken intensitet. 

Förskriva ansträngningsgrad

Borgskalan är ett utvärderingsinstrument för ansträngning vid fysisk aktivitet och används vanligen för att förskriva ansträngningsgrad vid konditionsträning. Det saknas dock idag motsvarande metoder för att förskriva träningsintensitet eller svårighetsgrad vid balansträning. I RENEXC-studien användes och prövades Borgskalan. Philippa utvärderar i sin första studie hur Borgskalan kan användas för att förskriva ansträngningsgrad eller svårighet vid balansträning. Resultaten kommer presenteras som publikation i vetenskaplig tidskrift. 

Av: Mia Trondse´n

Foto: By Freepik


*ERA-EDTA står för ”The European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association” som är en organisation för kliniker och forskare inom nefrologi, dialys, och njurtransplantation