Njurförbundets dialysresor både vila och nytta

Under drygt 30 år har Njurförbundet arrangerat dialysresor till Sydeuropa för sina medlemmar. I år gick resan till Mallorca.

 

Även några av förbundets regionföreningar anordnar dialysresor till utlandet. Bristen på lediga gästdialysplatser i Sverige innebär att utlandsdialys kan vara den enda chansen att kunna få resa hemifrån och för avkoppling.

 

Njurförbundets dialysresa i år hade Mallorca som mål. Den 4 september avreste 18 dialyserande medlemmar från olika håll i landet tillsammans med närstående till Palma de Mallorca. Från början var det fler anmälda men antalet reducerades efter hand på grund av sviktande hälsa.

Dialyserna gavs på Diaverums klinik i Palma. Kliniken dialyserar cirka 60 patienter som är boende i Palma. Högsäsong för turistande dialyspatienter är mellan maj till september och då kan kliniken ta emot 15 – 20 patienter per skift. Den svenska gruppen fick dialys samtidigt under kvällstid med start kl. 17.30. Det är ett av kraven som Njurförbundet ställer vid val av klinik.

 

Njurförbundet åtar sig inte någon sjukvårdande behandling i samband med dialysresorna. För att säkerställa tryggheten i gruppen medföljer två erfarna undersköterskor. Tina Pajunen och Karin Hedman fanns till hands under varje dialys och fungerade som en trygg länk mellan patienter och dialyspersonal. De finns även alltid tillgängliga för resenärerna mellan dialyserna. Tina Pajunen har nära 30 års erfarenhet av hemdialys, både PD och HD, som dialysassistent till sin son Mikael. Både Tina och Karin har lång vana från sina arbeten inom vården att kunna ta hand om oförutsedda händelser.

KRÄVER INTYG OCH PROVSVAR

 

Det är mycket förberedelsearbete inför varje dialysresa. Utlandsklinikerna kräver alltid olika intyg med färska provsvar. Det är en skör grupp som reser och det är därför viktigt att resenärerna bedöms av sina läkare på hemmakliniken att de är i så gott skick att de klarar av de påfrestningar som krävs i samband med en charterresa. Under åren har det inträffat incidenter där resenärer blivit svårt sjuka och lagts in på sjukhus och transporterats hem med ambulansflyg. Det har även inträffat dödsfall. En viktig del i förberedelsearbetet är att säkerställa att det finns kompetent medicinsk backup på vistelseorten.

 

Många av resenärerna har valt att resa med Njurförbundet på grund av att de känner osäkerhet att resa på egen hand och få dialys utomlands. Resorna fyller även en viktig funktion för medföljande närstående som får många tillfällen att tala med varandra och utbyta erfarenheter under gemytliga former. ”Vad vi har lärt oss mycket” sammanfattade en hustru till en av de dialyserande efter två sköna veckor på Mallorca.

 

Text: Håkan Hedman, förbundsordförande Njurförbundet

Foto: Håkan Hedman, Christer Sjögren