Njurförbundet väljer ny styrelse

Njurförbundets förbundsstämma har valt en ny styrelse att leda arbetet de kommande två åren. Stämman valde, enligt valberedningens förslag, fyra män och fyra kvinnor utöver ordföranden.

Sittande ordförande Håkan Hedman valdes om av förbundsstämman den 7 maj, tillsammans med fyra ledamöter i den tidigare styrelsen, och fyra nya ledamöter valdes in. De kommer från olika orter, och har alla egna erfarenheter av att leva med njursjukdom, dialys, transplantation eller som anhörig. Medelåldern i den nya styrelsen är 61 år.

Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och förbundsstämmans beslut. Förbundsstyrelsen utsåg ledamot Björn Nilsson till förbundskassör, och Tina Pajunen och Lars Åke Pellborn till vice ordförande.

– Vi jobbar alla med helikopterperspektiv för alla medlemmar. Vi har alla egna och olika erfarenheter av njursjukdom och olika behandlingar. Vi följer också forskning och utbildar oss i olika ämnen, kommenterar vice ordförande Tina Pajunen styrelsens uppdrag.

Ordförande
Håkan Hedman, 66 år, Sävedalen (omval)

Ledamöter
Tina Pajunen, 59 år, Mölndal (omval)
Lars Åke Pellborn, 77 år, Stockholm (omval)
Ulla Evensson, 52 år, Mariefred (omval)
Björn Nilsson, 68 år, Skarpnäck (omval)
Rose Marie Arnviken Litbo, 72 år, Kalmar (nyval)
Henrik Eriksson, 48 år, Vänersborg (nyval)
Mojgan Kashi, 49 år, Uppsala (nyval)
Ronny Ljung, 57 år, Rinkaby (nyval)

Källa: Njurförbundet