Njurfonden utlyser 3 miljoner för njurforskning

I Love Science. My hands wear green gloved. Hands clasped together to form a heart.

 

”Njurfondens bidrag fyller en liten del av det verkliga behovet av medel till njurforskning. Vårt mål är att göra fonden känd och få allmänheten att förstå att njursvikt är en dold folksjukdom. En tiondel av befolkningen har njurpåverkan. På sikt ska Njurfonden kunna mäta sig i storlek med övriga stora forskningsfonder i Sverige”
–   Håkan Hedman, ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Nu finns det 3 miljoner kronor att söka för njurforskning. Njurfondens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdommar och njurtransplantation samt upplysa om njursjukdommar och frågor som är relaterade till ämnet. Du kan nu ansöka via deras digitala ansökningssystem som stänger den 23 oktober.

Lycka till!