Många äldre prediabetiker slipper typ 2-diabetes

Inom forskningen blir begreppet prediabetes allt vanligare, det vill säga ett förstadium till typ 2-diabetes. Nu har amerikanska forskare tagit reda på hur många av de äldre med förstadiet som verkligen utvecklar typ 2-diabetes. Resultatet visar att vägen till utvecklad diabetes långt ifrån är förutbestämd och att fler återfår sin normala sockeromsättning.

Typ 2-diabetes kommer smygande, utan symtom och utvecklingen kan pågå i flera år innan sjukdomen är ett faktum. Gränsen för när diagnosen kan ställas är inte naturgiven utan bestämd av experter och vårdprofession.
Den ”tysta” långvariga vägen till utvecklad typ 2-diabetes gör att många, kanske så många som hälften, av alla som får diagnosen redan har skador på sina blodkärl orsakade av för högt blodsocker. Därför höjs röster för att vården ska komma in tidigare med behandling för att bromsa förloppet och söka förebygga kärlskadorna.
Så gjordes i slutet av 1990-talet då Världshälsoorganisationen bestämde att gränsen för när diagnosen typ 2-diabetes sänktes, baserat på blodsockernivå. Definitionen av sjukdomen blev strängare och behandling kunde inledas tidigare. I ett slag fick världen hundratusentals fler diagnosticerade diabetiker.
Prediabetes behandlas inte med läkemedel utan med råd om livsstilsförändringar, viktnedgång och mer fysisk aktivitet.

Prediabetes är mycket vanligt
I den amerikanska undersökningen, som är publicerad i tidskriften Jama Internal Medicine, deltog 3 412 äldre, i medeltal drygt 75 år. Bland dem var prediabetes vanligt. Men, under uppföljningen visade det sig att det var vanligare att deltagaren antingen avled eller återgick till att ha normala blodsockervärden, än att de insjuknade i typ 2-diabetes.
”Termen prediabetes används för att identifiera individer med en ökad risk för diabetes. Ändå är den vanliga utvecklingen av prediabetes i högre åldrar dåligt känd.” motiverar forskarna i sin undersökning. De skriver att uppskattningsvis var fjärde över 65 år i USA har typ 2-diabetes och att fler än 50 procent har prediabetes. De menar också att avsaknaden av en gemensam definition av begreppet prediabetes är en brist.

Många återgick till normala värden
Under den sex och ett halvt år långa uppföljningen av deltagarna med prediabetes var det färre än 12 procent som försämrade sockeromsättningen och utvecklade sjukdomen typ 2-diabetes. Det var vanligare att en individ antingen återgick till normal sockeromsättning eller avled.
Liknande resultat visade en svensk undersökning för ett par år sedan där 2575 deltagare äldre än 60 år följdes.
När studien startade hade drygt var tredje prediabetes. Under den tolv år långa uppföljningen återfick 22 procent normala blodsockervärden. 13 procent insjuknade i diabetes och 23 procent avled.
De amerikanska forskarna konstaterar: ”Återgång till normala blodsockervärden är avsevärt mycket vanligare än progression till typ 2-diabetes.”
”Med tanke på den låga risken för äldre med prediabetes att insjukna i typ 2-diabetes är det osannolikt att läkemedelsbehandling eller andra drastiska åtgärder skulle innebära några stora fördelar och det skulle kunna få oavsiktliga skadliga effekter som överdiagnostisering och oro.”

Källa: Diabetesportalen

Foto: Freepik.com