Levande njurdonatorer upplever en känslomässig bergochdalbana

Levande njurdonatorer uppelever en lång rad av komplexa känslor genom hela donationationsprocessen som påverkar deras liv på flera nivåer.

 

Hanne Agerskov, Ph.d.studerande i Nefrologi vid Odense universitetssjukhuset i Danmark  har tillsammans med sina kollegor utfört en intervjuer med 18 potentiella donatorer genom hela donationsprocessen.

 

Forskarna fann att en potentiell donators beslut att faktiskt donera baserades på önskan att hjälpa mottagaren. Donatorer upplevde glädje, dilemman, sårbarhet och hopp genom alla stadier av donationsprocessen. De donatorer som nekats upplevde känslor av frustration och besvikelse, samtidigt som de godkända donatorerna kände känslor av både glädje och sårbarhet. Donatorerna upplevde att övergången från att vara frisk till att vara inlagd och genomgå operation var en överväldigande känsla.

 

”Själva donationsprocessen av att donera en njure och att sedan återgå till vardagen innehöll flera signifikanta upplevelser av glädje, dilemman, sårbarhet och hopp som påverkade donatorernas psykiska och fysiska hälsa men också på andra nivåer såsom i det sociala livet”, menar Hanne Agerskov. ”Stöd och tydliga kommunikation från vårdpersonal är essentiellt för dem”.

 

Källa: Syddansk Universitet