Låga D-vitaminnivåer hos SLE-sjuka ökar risken för njurskada.

 

Systemisk lupus Erythema (SLE) är en autoimmun reumatisk sjukdom, där kroppen inte känner igen den egna vävnaden och attackerar den. De flesta drabbade är kvinnor och varje år insjuknar 400 personer. I Sverige idag finns mellan 6-8000 SLE-drabbade personer. SLE kan bland drabba hjärta, kärl, lungor och njurar.

Dr. Michelle A. Petri med kollegor vid Hopkins Lupus Centre, John Hopkins School of Medicine, har upptäckt att närmare 30 % av de SLE-sjuka hade otillräckliga nivåer av D-vitamin (25-hydroxy vitamin D). De som hade otillräckliga nivåer av D-vitamin löpte också större risk att drabbas av kronisk njursvikt i slutstadiet (dialyskrävande). Forskarna såg att D-vitamintillskott minskade mängden protein i urinen och föreslår D-vitamin som en del av behandlingen vid SLE.

Källor: www.forskasverige.se, https://www.medicalnewstoday.com/articles/319983.php