Kaffe kan minska risken för njursjukdom

Forskare vid University of Southampton, Storbritannien, har nyligen publicerat en studie som tyder på att kaffe kan ge en gynnsam effekt på njurfunktionen och därmed minska risken för att utveckla kronisk njursjukdom.

Forskarna fann att deltagare som tog en extra kopp kaffe per dag hade en högre glomerulär filtrationshastighet. De hade dessutom en lägre utsöndring av albumin. Forskarna kunde även observera en skyddande effekt mot försämring av njurfunktionen i stadie 3-5, det vill säga vid måttlig njursvikt, allvarlig njursvikt samt vi mycket låg njurfunktion.

Vilken substans i kaffet som bidrar till de positiva effekterna är inte klarlagt. En teori är att klorogensyra och diterpenes är involverade i processen, eftersom dessa ämnen minskar inflammation och oxidativ stress medan den högre filtrationshastigheten kan bero på koffeinet.