Informella vårdgivare utvecklar motståndskraft

Projektet Spetspatienter finansieras av Vinnova och 16 andra partners.

 

Att leva med njursjukdom i slutstadiet och ha dialys är betungande, och det finns ett stort behov av stöd från informella vårdgivare såsom familjemedlemmar och vänner. Vårdpersonal uppmanar till och värdesätter stödet från vänner och familj. Ändock saknas förståelse för dessa informella vårdgivares erfarenheterna och upplevelserna.

 

En granskade studie, ”Informal caregivers’ experiences of caring for people receiving dialysis: A mixed-methods systematic review”, publicerad i Journal of Renal Care undersökte man därför perspektiv och erfarenheter från de informella vårdgivarna som ger stöd åt patienter som genomgår antingen hemodialys eller peritonealdialys mellan januari 2016 till juli 2017.

 

Studien visar att de informella vårdgivarna utför dagligen en lång rad dialysspecifika aktiviteter och upplever ofta en ökad belastning till gränsen till överväldigande över ansvaret. De upplevde även en isolering från det sociala livet och oro över sin egen hälsa.

 

Ett unikt resultat av studien var att de informella vårdgivarna upplever en tillväxt i deras personliga utveckling som kan oskadliggöra påverkan av den tyngd de upplever som vårdgivare och hjälper dem att utveckla en form av motståndskraft och energi att fortsätta stödja genom tuffare perioder under flera år.

 

Källa