Informationsmaterial från dietister blir digitalt

Sektionen för njurmedicin i Dietisternas riksförbund, vill informera om förändringar som snart är på gång gällande vårt material ”Bra Mat”. Materialet finns idag som broschyrer att beställa på vår hemsida (www.drf.nu) men kommer under året övergå till att finnas tillgängligt som webbaserat material.

Under en övergångsperiod kommer det finnas tryckta broschyrer kvar och de kommer att finnas för beställning så länge de finns i lager. Men de kommer inte att tryckas i någon ny upplaga när de är slutsålda.

Lanserar webbmaterial

Det har varit en lång process för att fatta beslutet att överge de tryckta broschyrerna för att nu lansera ett webbaserat material. Broschyrerna har hållit en hög kvalitet, men det har också funnits nackdelar med detta material. Att trycka broschyrer på tryckeri är kostsamt. Det går åt mycket administrativ tid att packa och skicka beställningarna, samt att det tillkommer en kostnad för porto. När vi har velat uppdatera något i en broschyr, så är processen ganska lång och de gamla versionerna av broschyrerna ska helst sälja slut innan nya kan tryckas. För att vi inte ska gå i förlust på tryckkostnader. Allt arbete sköts av oss dietister i njursektionens styrelse och ska hinnas med förutom vårt vardagliga arbete. Ett alternativ vi tittat på har varit att låta andra sköta det administrativa arbetet av beställningarna men det alternativet har tyvärr visat sig bli för kostsamt.

Det nya webbaserade materialet som lanseras kommer att tillhandahålla alla de tidigare tryckta broschyrerna. Fördelen med ett webbaserat material är att vi snabbt kan uppdatera det och hålla texten aktuell. Du som beställare köper årsvis ett abonnemang och har då tillgång till att skriva ut så mycket du önskar.

Erbjuder enhetlig information

Vi i sektionen eftersträvar en likvärdig vård för våra njurpatienter, även om vi vet att tillgång på dietister ser väldigt olika ut i landet.  Så njurmaterialet togs ursprungligen fram med målet att kunna erbjuda enhetlig information och kunskap för alla våra patienter oavsett var de bor i landet. 

Serien ”Bra Mat” innehåller; Bra mat vid peritonealdialys, Bra mat vid hemodialys, Bra mat vid höga kaliumvärden, Bra mat vid höga fosfatvärden, Bra mat salt och vätska vid dialysbehandling och Bra mat efter njurtransplantation. Under årens lopp har vi fått stöd flertalet gånger från Alwallsfonden med bidrag för att kunna ta fram dessa broschyrer samt nutritionsriktlinjerna för de olika stadierna av njursvikt. Vi är mycket tacksamma för dessa bidrag som har möjliggjort vårt arbete att kunna erbjuda detta material som idag finns tillgängligt. 

Utvärdering av funktionen

Vi kommer framöver att utvärdera huruvida det webbaserade materialet blev så bra som vi hoppats på och vi är inte främmande för att tänka i andra banor och omvärdera om så skulle behövas. Låt oss gärna få ta del av dina tankar och erfarenheter när du har provat det nya materialet på nätet.

Av Hanna Nixon, Dietisternas riksförbund sektionen inom njurmedicin

Foto: freepik.com