Immunterapi kan förändra njurcancersjukvården

Två separata studier som publicerades i New England Journal of Medicine, visar att patienter med njurcellscancer hade signifikant bättre resultat när deras behandling kombinerade den målinriktade medicinen axitinab eller Inlyta med immunterapi.

”Detta kan i princip ses som ett bevis för att vi kan använda den här metoden om läkemedlen är i samma klass och fungerar i kombination”, säger Dr. Toni Choueiri, professor i medicin vid Harvard Medical School i Boston.

Målinriktad cancerterapi innebär att läkemedel eller andra ämnen blockerar cancertillväxten genom att störa specifika molekyler som är involverade i cancertillväxten, progression och spridning av cancern. Immunterapi är en behandlingsmetod som utnyttjar att vissa delar av kroppens eget immunförsvar riktar in sig på att attackera en sjukdom, som exempelvis cancer. En immunterapi kan också kombineras med en annan behandling, vilket framgår av de två nya studierna.

Avelumab-axitinibstudien
Avelumab-axitinibstudien involverade 886 njurcellscancerpatienter, varav 442 fick Avelumab plus axitinib som behandling och 444 fick cellgiftet sunitinib eller Sutent.

Bland dem som fick Avelumab plus axitinib som behandling var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden 13,8 månader jämfört med 7,2 månader för den andra gruppen.

Pembrolizumab-axitinabstudien
Pembrolizumab-axitinabstudien involverade 861 njurcellscancerpatienter, varav 432 fick Pembrolizumab plus axitinib som behandling och 429 fick sunitinib. Bland dem som fick Pembrolizumab plus axitinib som behandling var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden 15,1 månader jämfört med 11,1 månader för den andra gruppen.

Patienter som fick kombinationsbehandling hade 47% lägre risk för dödsfall och 31% lägre risk för sjukdomsprogression eller död än dem som bara fick sunitinib.

Källa: Njurfonden.se