Tre miljoner till livsviktig njurforskning

10 000 svenskar lever genom dialys eller en transplanterad njure. Cirka 20 000 har mycket grav njursjukdom och upp till 400 000 har en uttalade njurpåverkan som kan ge upphov till livshotande följdsjukdomar och en för tidig död. Vart tredje fall av hjärtkärlsjukdom beror på njursvikt. I år delas tre miljoner ut till 15 njurforskare.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden, säger:

”Trots att njursjukdom är en dold folksjukdom som berör var tionde svensk är njurforskningen ett eftersatt område. Det vill vi ändra på. Vi är mycket glada att Njurfonden under tre år kunnat bidra med 7 miljoner kronor till livsviktig forskning tack vare insamlade bidrag. Det behövs dock många fler miljoner per år för att lösa alla de gåtor som är förknippade med njursjukdomar och för att hitta orsakerna till varför njursjuka dör allt för tidigt”.