Forskare delar på 5 miljoner kronor från Njurfonden

Njurfonden delade ut stipendier om 5 miljoner kronor till 27 stipendiater i en direktsänd webbsändning den 11 mars. Bengt Fellström erhöll dessutom Bengt Rippes pris om 50 000 kr. Här är alla stipendiaterna:

COVID-19

Jessica Smolander, Danderyds sjukhus, Stockholm, 100 000 kr, ”Långtidsuppföljning efter akut dialyskrävande njursvikt vid covid-19”.

Anne-Marie Fors Connolly, Norrlands US, Umeå, 200 000 kr, ”Vad är risken för akut njurskada vid covid-19?”.

Robert Frithiof, Akademiska, Uppsala, 300 000 kr, ”Akut och kronisk njursvikt vid intensivvårdskrävande covid-19”.

Maria Stendahl, SNR, Jönköping, 300 000 kr, ”Hur har coronapandemin drabbat Sveriges njursjuka?”.

EXPERIMENTELLA STUDIER

Hannes Olauson, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr ”etablera en modell för studier av sjukdomsmekanismer i intakt mänsklig njure”.

Gizem Korkut, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr ”Mekanismer av pdycyte regeneration och mesangial profileration”.

Bing He, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr, ”Enkelcells RNA-sekvensering i njurbiopsier”.

OMVÅRDNAD, DIABETES & PEDIATRIK

Jeanette Wallin, Sophiahemmet, Stockholm, 100 000 kr ”Stöd för initiering av samtal inför livets slut med patienter i dialysbehandling”

Annelie Falkevall, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr, ” Neutralisering av tillväxtfaktor signalering i diabetisk njursjukdom”.

Urban Fläring, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr, ”En uppföljningsstudie av patienter som drabbats av svår njursvikt”.

INFLAMMATORISKA NJURSJUKDOMAR: IgA nefrit

Emelie Westergen, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000kr, ”Inflammatoriska mekanismer och biomarkörer vid IgA-nefrit och vaskulitsjukdomar”.

Kerstin Ebefors, Göteborgs Universitet, 200 000 kr, ”IgA-receptorernas roll för det inflammatoriska svaret vid IgA-nefrit”.

Alina Khramova, Göteborgs Universitet, 150 000 kr, ”Undergalaktosylerat IgA som diagnostisk markör för IgA nefrit”.

Anna Levin, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr, ”Molekylära mekanismer för uppkomst och progress av njurskada vid IgA-nefrit”.

INFLAMMATORISKA NJURSJUKDOMAR: Vaskulit med njurengagemang

Maria Weiner, Linköping, 200 000 kr, ”ANCA-vaskulit: på väg mot individanpassad uppföljning och behandling”.

Kerstin Westman, Skåne US, Malmö, 250 000 kr, ”Bättre behandling vid ANCA-associerad njursjukdom ger lägre risk för njursvikt”.

Johanna Dahlqvist, Akademiska Uppsala, 250 000 kr ”Djupgående analys av immunceller vid småkärlsvaskulit”.

Sophie Ohlsson, Skåne US, Lund, 200 000 kr, ”Komplementsystemets roll vid ANCA- associerad vaskulit”.

HEMODIALYS

Ulrika Hahn Lundström, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr, ”Kirurgisk eller endovaskulär intervention vid trombos i dialysaccessen?”:

Dag Eckersten, Skåne US, Malmö-Lund, 100 000 kr, ”Hjärtfunktion och hjärnfunktion vid bloddialysbehandling”.

NJURTRANSPLANTATION

Angelina Schwarz, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr, ”Nekroptos vid ischemi/reperfusionsskada hos transplanterade njurar”.

Britt-Marie Eriksson, Akademiska, Uppsala, 250 000 kr, ”BK-virusinfektion vid njurtransplantation”.

Annika Östman Wernersson, Karolinska Institutet, Stockholm, 250 000 kr, ”Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi vid njurtransplantation”.

KRONISK NJURSJUKDOMAR ( CKD)

Josefin Mörtberg, Västmanlands S, Västerås, 100 000 kr, ”Njursjukdom och tarmflora-biologiska och immunologiska mekansimer”.

Karolina Kublickiene, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr, ”Graviditetskomplikationer och risk för njursjukdom”.

Christina Montgomerie, Danderyd, KI, Stockholm, 150 000 kr, ”Akut njursvikt: epidemiologi och prognos för kronisk njur-och hjärtkärlsjukdom”.

Inga Soveri, Akademiska Uppsala, 300 000 kr, ”Svensk njurmedicinsk biobank”.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Njurfonden