Experter föreslår att njurtransplanterade ska få smittbärarpenning


I en debattartikel föreslår sex professorer och Njurförbundets ordförande att njurtransplanterade ska få vara hemma med ersättning.

Personer som är krassliga får stanna hemma med ersättning från första dagen, och slipper läkarintyg första två veckorna. Samtidigt är det inte möjligt för speciellt utsatta personer att vara hemma från jobbet för att skydda sig själva. De flesta som smittas av nya coronaviruset får endast en lindrig sjukdom som påminner om vanlig influensa. Men hos riskgrupper ser situationen helt annorlunda ut. Människor som behöver skydd ska inte vara beroende av sitt yrkesval eller sin arbetsgivares välvilja, skriver sex njurprofessorer tillsammans med Njurförbundets ordförande Håkan Hedman i en debattartikel i Dagens Nyheter.  

Smittbärarpenning för eget skydd

Förslaget skribenterna för fram är att smittbärarpenning ska kunna ges till personer som själva behöver skyddas från smitta, och inte bara som idag till dem som redan är smittade för att hindra att smittan sprids. När nu hundratals miljarder satsas på att minska verkningarna av viruskrisen får vi inte glömma att små åtgärder för riskgrupper kan ge stora hälsovinster, menar artikelförfattarna.

– Det här är en angelägen fråga som berör många av våra medlemmar och andra patientgrupper med nedsatt immunförsvar. Många uttrycker sin oro till oss och på sociala medier. Det är viktigt att beslut fattas omgående att dessa patientgrupper kan få smittbärarpenning tills dess att smittorisken har klingat av, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

Källa: Njurförbundet