EU godkänner ny behandling av transplanterade

EU-kommissionen har godkänt maribavir för behandling av vuxna transplanterade patienter som drabbats av cytomegalovirus (CMV)-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling.

Godkännandet baseras på resultat från fas 3 SOLSTICE-studien som visade att maribavir var mer än dubbelt så effektivt jämfört med dagens standardbehandling där 55,7% jämfört med 23,9% uppnådde primärt effektmått (CMV viral clerance).1 Godkännandet är det första för denna indikation inom EU och innebär att det nu finns ett nytt behandlingsalternativ med en ny multimodal verkningsmekanism för den patientgrupp vars CMV-infektion inte hålls under kontroll med befintlig behandling.

Av Ulrika Efthamre

Foto Freepik.com