Dagligt intag av te kan minska risk för diabetes

Det kan gå att minska risken att drabbas av typ 2-diabetes och dess förstadium, som kallas prediabetes, om du dricker te varje dag. Det är svart te (fermenterat te), som innehåller mycket antioxidanter och är känt för sina antiinflammatoriska egenskaper, som ger det bästa skyddet. Detta visar ny forskning från Kina.

Nästan 50 procent lägre risk 


Forskningen presenterades  på den årliga EASD-kongressen (European Association for the Study of Diabetes). Forskarna kommer från University of Adelaide i Australien och Southeast University i Kina.
Studien omfattar 1 923 vuxna i åldrarna 20–80 år och avslöjar att dagligt intag av svart te är förknippat med en 53 procent lägre risk att drabbas av prediabetes och 47 procent lägre risk för typ 2-diabetes.

Försökspersonerna, som rekryterades från åtta olika provinser i Kina, fick svara på frågor om hur ofta de drack te och vilken typ av te de drack. Alla deltagare fick också sin glukosutsöndring i urinen uppmätt, och forskarna tittade även på deras insulinresistens – det vill säga hur bra eller dåligt kroppen reagerar på det insulin som produceras av bukspottkörteln.

Bättre kontroll på blodsockret 


-Vår forskning tyder på att dagligt tedrickande har en positiv inverkan på blodsockerkontrollen via mekanismer som ökad utsöndring av glukos i urinen, förbättrad insulinresistens och därmed bättre kontroll av blodsockernivåerna. Vi såg den mest signifikanta effekten hos personer som drack svart te, förklarar professor Tongzhi Wu vid University of Adelaide.

Forskarna betonar att detta bara är en observationsstudie och därför inte slutgiltigt kan bevisa att dagligt tedrickande förbättrar blodsockerkontrollen och minskar insulinresistensen i kroppen. Den kan bara indikera att det finns ett samband. De genomför dock för närvarande en dubbelblind, placebokontrollerad studie av hur svart te påverkar blodsockerkontrollen hos typ 2-diabetiker för att dokumentera effekten.

Minskar risk för hjärtsjukdom

Det är inte första gången som forskare påvisar de positiva effekterna av att dricka te. För drygt ett år sedan visade forskare vid National Institutes of Health (NIH) i USA att personer som drack minst två koppar svart te dagligen löpte 9–13 procent lägre risk att dö i kranskärlssjukdomar och stroke jämfört med personer som aldrig drack te.
-Sambandet var helt oberoende av om försökspersonerna också drack kaffe, om de använde mjölk eller socker i sitt te, vilken temperatur de föredrog och genetiska skillnader relaterade till kroppens koffeinmetabolism. Dessa siffror tyder på att te även i höga doser kan vara en del av en hälsosam kost, avslutar forskarna bakom studien.

Källa: Diabeteswellness/ Illustrerad vetenskap/

Foto: unsplash.com