Barn med nedsatt njurfunktion riskerar att få fel diagnos

Nedsatt njurfunktion kan påverka en rad medicinska tester och leda till att patienter får fel diagnos och fel behandling. Detta gäller inte minst barn med nedsatt njurfunktion, visar en studie vid Oslo universitetssjukhus.

 

I studien ingick 96 barn med kronisk njursjukdom. Genom noggranna mätningar kunde forskarna konstatera att de flesta diagnostiska markörer i blod och urin påverkas av njurarnas funktion.

 

Slutsatsen från den här studien är att hälso- och sjukvården måste vara medveten om att ett antal diagnostiska tester är mindre exakta när de utförs på barn med nedsatt njurfunktion. Hälso- och sjukvården bör alltså värdera patientens njurfunktion innan man tolkar resultaten av vissa kliniska tester för att vara säkra på att patienterna får rätt diagnos och behandling. Utan en sådan bedömning är det lätt att tro att patienterna är mer sjuka eller mindre sjuka än de i själva verket är.

 

Forskarna påpekar också att nedsatt njurfunktion kan vara resultatet av njursjukdom men den kan också vara ett resultat av vanlig behandling som stressar njurarna, till exempel kemoterapi.

 

Källa: Rapporten publicerades den 14 april 2017 i AACC:s tidskrift Journal of applied laboratory medicine.