AstraZeneca utlyser stipendium för forskning om hjärt-kärlsjukdom hos njursjuka patienter!

AstraZeneca utlyser i samarbete med Svensk Njurmedicinsk Förening ett stipendium inom området hjärt-kärlsjukdom hos patienter med njursjukdom. 

Stipendiet är på 80 000 svenska kronor och sista ansökningsdag 15 november. Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området. Såväl äldre etablerade som yngre forskare är välkomna att söka. Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området hjärt-kärlsjukdom hos njurpatienter.

Vikt vid patientnytta

Bedömning sker av en oberoende kommitte´ utsedd av Svensk Njurmedicinsk Förening. Ansökningar direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapliga projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet.

Stipendiater förväntas presentera en vetenskaplig rapport och en ekonomisk redovisning senast sex månader efter det att projektet har avslutats.

Mer information A

För mer information om stipendieansökan och anslagskrav läs på njurmed.se/forskning-anslag/. Vid frågor kontakta Tora Almqvist, vetenskaplig sekreterare i Svensk Njurmedicinsk Förening, tora.almqvist@sll.se. Kontaktperson på AstraZeneca är Josefine Fagerström, Medical Adviser , josefine.fagerstrom@astrazeneca.com 

Av : Ulrika Efthamre
Foto : Pixabay