Nästan 30 procent av patienterna med covid-19 utvecklar njursvikt


Preliminära data har visat att cirka 20-30 procent av patienterna som är inlagda med covid-19 utvecklar njursvikt, vilket leder till ett kraftigt behov av dialys. Ändå har regelbundna dialystjänster avbrutits för att förbereda sjukhus för att tillhandahålla vård till covid-19-patienter. Detta menar ISN , International Society of Nephrology, i ett uttalande på hemsidan.

-Sjukhus måste vara beredda att öka dialysförmågan för att ge effektiv vård till patienter med covid-19 och strikta åtgärder bör vidtas för att skydda den svaga dialyspopulationen från covid-19-infektion, säger professor Carmine Zoccali, Europas president Renal Association-European Dialysis and Transplant Association.

-Avbrott i denna livräddande behandling är en viss dödsdom för patienter som är underhållsdialys, konstaterar professor Anupam Agarwal, ordförande för American Society of Nephrology.

-Covid-19-pandemin avslöjar bristerna i vårdleverans, särskilt i länder med svaga hälsosystem. Det globala hälso- och sjukvårdssamhället och beslutsfattare bör förutse och möta de unika behoven hos olika patientgrupper som de med njurfel, säger professor Vivekanand Jha, ordförande för International Society of Nefhrology.

ISN uppmanar myndigheter som övervakar dialyscentra i utvecklingsländerna att säkerställa att de ger stöd till personal, nefrologer och andra hälso- och sjukvårdspersonal som levererar livräddande dialysbehandlingar till dessa utsatta patienter. Samtidigt måste myndigheter prioritera snabba testfunktioner och personlig skyddsutrustning.

Källa: ISN

https://www.theisn.org