174 personer donerade organ under pandemiåret 2020

Antalet människor som donerade organ minskade under pandemiåret 2020. Men utvecklingen det senaste decenniet har varit positiv.

Behoven av att få en ny njure, lever eller nytt hjärta är fortfarande större än tillgången. I fjol avled 41 personer i väntan på ett nytt organ, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Under pandemiåret 2020 transplanterades 429 njurar, varav 116 från levande donatorer. Det genomfördes 172 levertransplantationer, 54 hjärttransplantationer och 51 lungtransplantationer. 13 bukspottkörtlar och 5 ö-celler transplanterades också under 2020.

Under 2020 donerade 174 personer organ, vilket är något lägre än de senaste fyra åren. 163 av dessa betecknades som DBD och elva som DCD.

Trots nedgången i antalet organdonationer har utvecklingen det senaste årtiondet varit positiv. Sedan 2010 har antalet faktiska organdonatorer per år ökat relativt stadigt. Och en jämförelse med år 2000 visar att antalet transplanterade organ blivit betydligt fler. 

Exempelvis har antalet lungdonationer ökat från 29 stycken år 2000 till 51 under 2020. Antalet levertransplantationer har gått upp från 106 till 172 och antalet njurtransplantationer har stigit från 283 till 429.

”Att Sverige trots covid-19-pandemin hade 174 organdonatorer visar att svensk sjukvård trots extra hög belastning lyckades genomföra många organdonationer”, skriver Socialstyrelsen på hemsidan.

Av de 429 njurtransplantationerna var 116 från levande donatorer.

Enligt Socialstyrelsen har patienterna som fått organ- och vävnadsdonationer fått en avsevärt förbättrad hälsa och en högre livskvalitet.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/organ-och-vavnadsdonation/

Foto: Akademiska sjukhuset

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/organ-och-vavnadsdonation/