transplantation

EU godkänner ny behandling av transplanterade

EU-kommissionen har godkänt maribavir för behandling av vuxna transplanterade patienter som drabbats av cytomegalovirus (CMV)-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling….


Ny utbildning om omvårdnad vid transplantation

I vår finns en digital utbildning för sjuksköterskor för postoperativ omvårdnad för organtransplanterade. Kursansvarig är Annette Lennerling. I vår ges uppdragsutbildningen ”Organtransplantation och postoperativ omvårdnad av…


All time high för organdonationer under 2022

Under 2022 ökade antalet organdonationer från avlidna givare och uppnådde all time high med 206 donationer. Det visar färska siffror över fjolårets transplantationsverksamhet i Sverige….


12 000 anmälde sig under Donationsveckan

Antalet anmälningar till donationsregistret ökade kraftigt under Donationsveckan. I år anmälde sig totalt 12 250 personer till donationsregistret under veckan.     Den årliga kampanjen Donationsveckan summerades…350 000 kronor till forskning om transplantationer

GÖTEBORG. Årets stipendiater från Transplantationsstiftelsen presenterades under en ceremoni på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fyra lyckliga forskare fick dela på stipendiesumman om 350 000 kronor. Transplantationsstiftelsen delar årligen…


Nya riktlinjer för desentiseringsbehandling

ESOT har publicerat nya riktlinjer för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter i ESOT:s officiella tidskrift, Transplant International. Riktlinjerna utgör ett nytt verktyg för klinisk praxis som…


Mottagningsdagar ska hjälpa unga transplanterade

Unga vuxna transplanterade drabbas oftare av organavstötning. Genom särskilda mottagningsdagar vill Sahlgrenska Universitetssjukhuset hjälpa just den gruppen att bättre bevara sina nya organ. I maj…