transplantation
GelinStiftelsen stöttar nytt forskningsprojekt

Forskaren Michael Olausson får bidrag av GelinStiftelsen för ett projekt som kan leda till att väntetiden till en njurtransplantation förkortas. På Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg…


Många transplantationer 2020 trots pandemin

Förra året genomfördes 429 njurtransplantationer. Det är en minskning med 10 procent mot 2019. Men siffran visar att transplantationsverksamheten ändå har hållits igång under coronapandemin….