transplantation

Njurbytesprogrammet STEP är nu skandinaviskt

De första transplantationerna inom ramen för njurbytesprogrammet STEP utfördes i Sverige 2018. Nu har programmet expanderat till skandinavisk nivå. Patienter i behov av njurtransplantation kan…Coronavirus stoppar njurtransplantationer

Alla njurtransplantationer med levande donatorer har stoppats i Sverige som en effekt av corona-utbrottet. Krisen på intensivvårdsavdelningarna är en av anledningarna. Alla transplantationer med levande donatorer…