njurskada


Läkemedel kan minska njurskador orsakade av SLE

Njurskador drabbar ungefär hälften av patienterna med SLE, systemisk lupus erythematosus, vilket ibland leder till njursvikt med krav på dialys eller transplantation. SLE är en autoimmun sjukdom…