Läkemedel kan minska njurskador orsakade av SLE


Njurskador drabbar ungefär hälften av patienterna med SLE, systemisk lupus erythematosus, vilket ibland leder till njursvikt med krav på dialys eller transplantation.

SLE är en autoimmun sjukdom där immunceller attackerar vävnader i värdens kropp, varvid njurarna är särskilt mottagliga i ett tillstånd som kallas SLE-nefrit.

I en ny studie från Yale visar resultaten på att ett cancerläkemedel kan minska njurskador orsakade av SLE. Resultaten av studien har publicerats i Science Translational Medicine.

Forskargruppen undersökte, under ledning av Ping-Min Chen, forskare vid Harvard Medical School, effekterna som invasiva T-celler hade på SLE- nefrit.

Forskaren fann att T-cellerna implicerade i SLE uttrycker en faktor som kallas hypoxi-inducerbar faktor-1 (HIF-1), som regleras av syrehalter i njurarna. När den aktiveras gör HIF-1 att T-cellerna attackerar vävnader och ytterligare sänker vävnadens syrehalter samt orsakar mer njurskada.

Forskarnas teori var att blockering av HIF-1 kan bidra till att förhindra syreutarmning och skador på njurvävnad. De använde ett läkemedel för att hämma HIF-1 – som har använts i kliniska studier som behandling för cancer hos människor – för att behandla möss med modeller av SLE.

Resultaten av studien blev att läkemedlet bromsade infiltrationen av T-celler i njurvävnad och omvänd skada. 

Källa: eurekalert.org

Foto: Thinkstock.comh

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/yu-dsp040620.php