Kaffe kan minska risken för akut njurskada

En nyligen genomförd studie av forskare från Johns Hopkins University School of Medicine visar att intag av minst en kopp kaffe om dagen kan minska risken för akut njurskada (AKI) jämfört med personer som inte dricker kaffe.

 Resultaten, som publicerades den 5 maj i tidskriften Kidney International Reports, visar att de som drack vilken mängd som helst kaffe varje dag hade en 15 % lägre risk för AKI, men de största minskningarna som observerades i gruppen som drack två till tre koppar om dagen (22–23% lägre risk).

-Vi vet redan att kaffedrickande på regelbunden basis har associerats med förebyggande av kroniska och degenerativa sjukdomar inklusive typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och leversjukdomar, säger studiens huvudförfattare Chirag Parikh, M.D., Ph.D., chef för avdelningen för nefrologi och professor i medicin vid Johns Hopkins University School of Medicine.

Plötslig njursvikt  

AKI, som beskrivs av National Kidney Foundation, är en ”plötslig episod av njursvikt eller njurskada som inträffar inom några timmar eller några dagar.” Slaggprodukter ansamlas i blodet, vilket gör det svårt för njurarna att upprätthålla den korrekta vätskebalansen i kroppen.

Med hjälp av data från en större studie om aterosklerosrisk bedömde forskarna 14 207 vuxna.

Deltagarna undersöktes sju gånger under en 24-årsperiod med registrering av antalet koppar kaffe de konsumerade per dag: noll, en, två till tre eller mer än tre. Under undersökningsperioden registrerades 1 694 fall av akut njurskada.

Sedan man tagit hänsyn till demografiska egenskaper, socioekonomisk status, livsstilsinfluenser och kostfaktorer, fanns det en 15 % lägre risk för AKI för deltagare som konsumerade vilken mängd kaffe som helst jämfört med de som inte gjorde det.

Förbättrad syreanvändning

När man justerat för ytterligare komorbiditeter – såsom blodtryck, kroppsmassaindex (BMI), diabetesstatus, användning av blodtryckssänkande läkemedel och njurfunktion – hade individer som drack kaffe fortfarande en 11 % lägre risk att utveckla AKI jämfört med de som gjorde det. inte.

-Vi misstänker att orsaken till kaffes påverkan på AKI-risken kan vara att antingen biologiskt aktiva föreningar i kombination med koffein eller bara att koffeinet i sig förbättrar perfusion och syreanvändning i njurarna, säger Parikh till Science Daily.

 

Av Ulrika Efthamre

Källa: Science Daily

Foto: Pixabay