njurforskning

Prisas för forskning om njursjukdomars utbredning

Njurfonden tilldelar Bengt Rippes forskarpris 2023 till docent Marie Evans, för hennes betydelsefulla insatser för utvecklingen av svensk njurmedicinsk forskning. Bengt Rippes forskarpris tilldelas en…