kaffeKaffe kan minska risken för njursjukdom

Forskare vid University of Southampton, Storbritannien, har nyligen publicerat en studie som tyder på att kaffe kan ge en gynnsam effekt på njurfunktionen och därmed…