diabetes
Screening ger minskning av diabetiska ögonskador

Allt fler människor drabbas av diabetessjukdom, som kan leda till diabetiska ögonskador. Forskare behöver därför få en större förståelse för hur många diabetespatienter som utvecklar…Diabetesforskare får Prins Daniels anslag

Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds Universitet och läkare på hjärtkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö  får Prins Daniels anslag för särskilt lovande yngre forskare 2022.  Målet med forskningen…Internationell kartläggning av blodsockernivåer

En internationell kartläggning av blodsockernivåer hos personer med typ 1-diabetes visar att många patienter har höga blodsockernivåer mätt som långtidsvärdet HbA1c. Resultaten visar också att…Stora skillnader i blodsockernivåer hos diabetiker

En internationell kartläggning av blodsockernivåer hos personer med typ 1-diabetes visar att många patienter har höga blodsockernivåer mätt som långtidsvärdet HbA1c. Resultaten visar också att…