vårdanalys

Ny föreläsare på Dialäsens Chefsdagar!

Myndigheten Vårdanalys har utrett hur regeringen och myndigheter kan arbeta för att stärka ledarskapet i hälsa- och sjukvården. Utredare Isabelle Carnlöf kommer till Dialäsens Chefsdagar…