träning

Kan träning påverka låggradig inflammation?

Låggradig inflammation utvecklas vanligen långsamt och är en högst bidragande orsak till flera av våra folksjukdomar som exempelvis diabetes. Den låggradiga inflammationen kan påverka risken…