salt

Salt- en fråga om folkhälsa

Saltfrågan var ett av ämnena på agendan på Njurmedicinskt Vårmöte i Linköping. Anette Jansson, dietist och hälsovetare, Hjärtlungfonden var inbjuden som talare. Hon har tidigare…