Marcus Linde-fonden


Sök Marcus Linde-fondens stipendium!

Stiftelsen för Marcus Lindes minnesfond utlyser härmed sitt tionde stipendium, att utdelas under hösten 2023. Förlängt ansökningsdatum till 30 september! Fonden tillkom 2006 för att…