Sök Marcus Linde-fondens stipendium!

Stiftelsen för Marcus Lindes minnesfond utlyser härmed sitt tionde stipendium, att utdelas under hösten 2023. Förlängt ansökningsdatum till 30 september!

Fonden tillkom 2006 för att hedra minnet av 19-årige njursjuke Marcus Linde, som omkom i en tragisk tågolycka i Lund. Fonden har byggts upp med stöd av bidrag från allmänhet, kamrater till Marcus, Gambro m fl företag. Stipendiet kan gå till person i Sydsverige som;

-inom vårdsektorn, gärna i det tysta, ideellt eller yrkesmässigt, arbetat för njursjuka eller

-i egenskap av forskare eller läkare gjort stora insatser för njursjuka eller

-i sin patientroll inom de njursjukas led underlättat för andra i samma situation.

Personer vars arbete berör barn och ungdom beaktas i första hand. Stipendiet är på upp till 10 000 kr. Stadgarna för fonden, tillsammans med ytterligare information, på fondens hemsida: www.marcuslinde.se Sista datum att föreslå kandidat är 30 september 2023. Det går bra att mejla namn och motivering via minnesfonden@marcuslinde.se eller brevledes via Marcus Lindes Minnesfond, c/o Peter Linde, Gunnesbovägen 85, 226 54 Lund.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Freepik.com