långtidsblodsocker

Stora skillnader i blodsockernivåer hos diabetiker

En internationell kartläggning av blodsockernivåer hos personer med typ 1-diabetes visar att många patienter har höga blodsockernivåer mätt som långtidsvärdet HbA1c. Resultaten visar också att…