kurs GMP

Ny utbildningskurs i dialyssystemet GMP

Kursen Dialyssystemet GMP i praktiken den 7-8 september tar upp Läkemedelsverkets förslag till ny dialysföreskrift och möjligheterna för dialysklinikerna att forma sitt kvalitetssystem utifrån riskanalyser….